Arts and Crafts & Jugend, Art Nouveau

måndag, november 7th, 2011

JUGEND (ART NOUVEAU)

Jugend är en stilart inom arkitektur, design, grafik, konsthantverk m.m. från slutet av 18880-talet till 1910-talet.

Man kan säga att jugendstilen är ett samlingsbegrepp av en rad olika stiluttryck, uppkom kom från olika platser.

I Belgien, Katalonien och Österrike anges som de viktigaste platserna för jugendstilens berömmelse inom arkitekturen.

Jugendstilen kallas även Art Nouveau (ny konst) i de flesta länder. Det kallas så efter en butik i Paris som drevs av en tysk konsthandlaren som hette Siegfried Bing. Han ställde även ut sina målningar osv. i jugendstilen.

De typiska stildragen i den jugendstilen är:

 

       Slingrande växtformer och naturavbildningar som t.ex. tallstammar, frukter etc. på dekor på keramik, möbler och på byggnader.

       Långsmala kvinnogestalter .

       I matsalsmiljö- borden i ek, stolar med hög rygg med ett äpple, en ros eller annan frukt på stolar, även på skåp.

       Taklampor i järn eller koppar.

       På fasaderna var det generellt sätt växtmotiv.

 

ARTS AND CRAFTS

Arts and Crafts var en konstriktning i Storbritannien som inspirerades av John Ruskins skrifter, i synnerhet The Stones of Venice (1853).

Arts and Crafts hade mycket stort inflytande på arkitektur, trädgårdskonst, hantverk och inredning, speciellt i Storbritannien.

Modernismen: Kubismen & Abstrakt konst

måndag, november 7th, 2011

Modernismen är ett samlingsnamn för flera olika stilar och inriktningar. De olika inriktningarna är kubismen, abstrakt konst, surrealismen och pop-konst.

Modernismens genombrott var strax före första världskriget.

 

KUBISMEN

Kubismen blev bildad utav två män, Pablo Picasso och Georges Braque.

Den fösta kubistiska målningen var även utav Pablo Picasso som heter ”Flickorna från Avignon” (1907)

Kubismen fick sitt namn från när Braque en gång skulle ställa ut sina målningar i Paris. Då tyckte juryn att målningen innehöll för mycket kuber och                andra geometriska former.

Picasso och Braques konststil fick då namnet kubism. Kubismen innehåller mycket kuber och andra geometriska former.

Det fanns ett problem inom kubismen och det var att kunna återge ett tredimensionellt objekt till ett tvådimensionellt.

Ett exempel är hur man kan måla ett huvud, lika runt som en boll på en planduk.

ABSTRAKT KONST

Abstrakt kan även kallas icke-föreställande konst (non-fiction).

Abstrakt konst är konst som inte imiterar eller som man kan se direkt att det skildrar den yttre verkligheten.

Det finns två olika stilar som konstnärer går efter och de är nonfigurativ måleri, och det menas med att inga gestalter eller igenkännbara motiv framträder. Men man kan också använda en stil som inte förställer någonting, men som har sitt ursprung i verkligheten.

Modernismen: Surrealismen & Pop-konsten

måndag, november 7th, 2011

 

 

SURREALISMEN

Surrealismen blev först populär på 1920-talet.

André Breton var den ursprungliga grundaren till surrealismen i litteratur och bildkonst.

Surrealismen är en såkallad drömsk konststil. Det är drömmande och fantasifulla målningar inom denna bildstil.

 

 

  

POP-KONSTEN

Pop-konsten uppstod under 1950-talet i England.

Man tyckte att konsten hade blivit för kommersiell och orealistisk. Men då gjorde popkonstnärerna      istället tvärtom, det framställde motiven på ett högt realistiskt sätt.

Det som är typiskt för popkonst är att de flesta motiven är hämtade ur vardagsmiljö. Med                          vardagsmiljön menar jag som affischer och serier, men även ibland artister osv.

Det är också typiskt för popkonst att det är suddiga gränser mellan konst och verklighet, därför att        konstnären har använt sig utav olika tekniker. 

Samtidskonst

måndag, november 7th, 2011

Samtidskonst refererar till konst från slutet av 1960-talet till och med 2000-talets konst, eller antigen till konst som görs i vår tid.

Samtidskonst ses också som konst som medvetet befinner sig utan för den modernismens grunder.

Samtidskonst innehåller många olika uttryck och metoder, för att samtidskonst inte har ett exakt begrepp.

Teckning, fotografi, skulptur, måleri är självklart tekniker som används inom ramen i samtidskonst. Men det finns några fler uttryck som också förknippas med samtidskonst.

Här är några exempel på uttryck som ingår i samtidskonst, som jag sedan ska fördjupa mig i:

  • konceptkonst
  • installationskonst
  • performance
  • videokonst
  • graffiti
  • dokumentär
  • digital konst
  • ljudkonst

 

Konceptkonst

måndag, november 7th, 2011

Konceptkonst kan även kallas idé konst.

Postmodern konströrelse som uppstod på 1960-talet, där konstverket identifierades snarare med konstnärens tanke eller koncept, och sedan dokumentationen av denna, än det fysiska utförandet.

Konceptkonst kan ses som hastigt gjorda fotodokumentationer eller minnesanteckningar, bild- och ordutsagor, ofta är de sagorna poetiska och har lite humor i sig.

Installation

måndag, november 7th, 2011

Installationer är ofta gjorda för en viss händelse.

Installations konst är ett konstverk som förhåller sig till rummet, och som inte heller går att placera in som måleri, skulptur eller någon annan av de klassiska konstgrenarna.

Installations konst skapas för att has i offentliga rum, inte bara konstutställningar. När man gör installations konst använder man sig av olika tekniker.

Performance

måndag, november 7th, 2011

Performance, eller så kan man även säga performancekonst eller Performance art, är konst som utförs av en form som heter ”levande konst”. Det menas med att det är människor som utför konsten och är det.

De här faktorerna utmärker en performance:

1.     Den uppförs ”live”

2.     Den äger rum bland åskådare och att ibland representanter medverka för andra konstarter.

3.     Den som uppträder är konstnären.

 Det som är typiskt för performance är att teman och uttryck är exempelvis politisk aktion och rituell kroppslighet.

 

Videokonst

måndag, november 7th, 2011

Videokonst kan vara spelfilm, animering, dokumentation osv. Det är videokonst ifall slutresultatet är rörliga bilder som är skapade med digital eller analog inspelningsutrustning.

Speltiden på videokonsten kan vara från mycket kort till lång, eller tom oändligt upprepad.

Videokonst kan visas upp genom en tv, via webben eller en form av en installation.

Graffiti

måndag, november 7th, 2011

I början av 1970-talet började konstformen utvecklas av ungdomar i USA som använde konsten på ett illegalt sätt. Graffiti är ett samband mellan text och bilder. Man kan även säga att termen spraykonst används som benämning på graffiti som konstform.

Denna konstform utförs på t.ex en mur eller på en husvägg .   

Dokumentär

måndag, november 7th, 2011

En dokumentär en film som är baserad på fakta.

Filmens innehåll kan vara om kunskap om historia eller om vetenskap.