Author Archive

Annis

This user hasn't shared any biographical information

Homepage: http://skolbloggen.se/members/bb99/

Bild- och kulturhistoria: inledning

måndag, november 7th, 2011

Jag ska i denna blogg förmedla till er om bild-och kulturhistoria från ca. 800 e.Kr till nutid, i västerländskt perspektiv. De här epokerna och ismer kommer jag presentera för er: -Antiken grekisk stil romersk stil -Medeltid romansk stil  gotisk stil -Renässans -Barock -Rokoko -Konstakademiernas konst  romantiken  nyklassicismen   realism -Impressionismen -Expressionismen -Arts and craft,  art […]

Antiken (antiguus): Grekisk stil

måndag, november 7th, 2011

GREKISK STIL Antiken definieras som en epok kring medelhavet. De sägs att enligt en traditionell indelning börjar antiken med de egyptiska och mesopotamiska civilisationerna, runt floderna Eufrat och Tigris i dagens Irak ca 3000 år f.kr. Det slutades sedan med kristendomens övertagande som statsreligion i Rom kring år 500 e.kr. Antiken kännetecknas av stora sociala […]

Antiken (antiguus): Romersk stil

måndag, november 7th, 2011

   ROMERSK STIL   Romerska antiken placerades ca 100 f.kr till 500 e.kr. Det som den romerska antiken har gjort är att härma den grekiska antiken. Men de har kopierat från den grekiska antiken men d en romerska antiken är skickligare med tekniken.  Som ett exempel på en slags kopia men med ett skickligare romerskt resultat, […]

Medeltid: Romansk- och gotisk stil

måndag, november 7th, 2011

Medeltiden består utav 2 stilar. Romansk och gotisk stil. Skillnaden på medeltiden var att skulptur, arkitektur och måleri inte betraktades som enskilda enheter i förhållande till varandra. Den grunden som fanns var den kyrkliga byggnaden. ROMANSK STIL  Den romanska stilen verkade under början av medeltiden, ca år 1100. Romansk stil var den stil inom västeuropeisk arkitektur, […]

Renässansen

måndag, november 7th, 2011

Renässansen verkade ca 1430-1600. Det var olika intervaller på olika håll i Europa under renässansen. Vi i Sverige var ”sena” i Nordeuropa. De mest framstående konstarterna under renässansen är måleri, skulpturer och konsthantverk. Renässanskonsten har betydelsen som ”pånyttfödelse” av gamla traditioner, de fick inspiration från antiken, men även ifrån Gotiken. Under renässansen utvecklades nya konstnärliga […]

Barocken

måndag, november 7th, 2011

        Barocken var under 1600-talet och man kan säga att det var en stil som liknade en överdriven renässans. Barockens stil är väldiga dramatiska motiv från Gamla testamentet. Som ungefär dråp osv.        Men det som är typiskt för barockstilen är att det är mera dekorationer och böljande figurer. Men den var […]

Rokoko

måndag, november 7th, 2011

Rokokon placerades under första halvan av 1700-talet, men hade sin glanstid under mitten av 1700-talet. Termen rokoko uppkom på 1800-talet i Frankrike och är taget från det franska ordet rococo, som är en förening av de två franska orden rocaille, vilket betyder ”oregelbunden klippinformation” och barroco, som betyder ”besynnerlig”. Rokokon är en fortsättning utav barocken […]

Konstakademiernas konst: Romantiken, Nyklassicismen, Realismen

måndag, november 7th, 2011

Denna konstperiod var under sent 1700-tal till 1800-talets mitt. Under denna period fanns det ungefär samma stilar fast med olika innehåll. Man kunde under denna period se att även det blev mindre kyrkmålningar.  NYKLASSICISM   Denna stil inspirerades utav de grekisk-romerska former, känslolägen och ideal. Nyklassicismens stil var väldigt gammaldags. Men stilen inspirerandes även utav de arkeologiska […]

Impressionismen

måndag, november 7th, 2011

                                                                                             Impressionismen fick sitt genombrott under1870-talet. Under denna period var […]

Expressionismen

måndag, november 7th, 2011

 Expressionismen verkade under 1900-talet.  Måleriet Inom måleriet stärks den känslomässiga effekten av att man medvetet använde starka färger, och förvrängning av former osv.   Skulpturen Inspirationskällan till skulpturerna inom expressionismen var Auguste Rodins med hans lite mer summariska återgivningar av människokroppen. Man använde även delar från folkkonsten. Några skulptörer som utmärkte sig inom expressionismen var: […]