Renässansen

Renässansen verkade ca 1430-1600.

Det var olika intervaller på olika håll i Europa under renässansen. Vi i Sverige var ”sena” i Nordeuropa.

De mest framstående konstarterna under renässansen är måleri, skulpturer och konsthantverk.

Renässanskonsten har betydelsen som ”pånyttfödelse” av gamla traditioner, de fick inspiration från antiken, men även ifrån Gotiken. Under renässansen utvecklades nya konstnärliga strömningar och även nya tekniker.  De tidigare konstnärer som varit anonyma trädde fram och blev väldigt populära som exempelvis Leonardo Da Vinci.

Man kan säga att renässanskonsten gör en markering som en övergång från medeltid till tidig modern tid.

Efter 1400-talet så började konsten att utvecklas och växa i Europa. Man började skapa realistiska konstverk med samhörighet från antiken som t.ex. äldre latinska och grekiska texter, men även exakta avbildningar av landskap.

Det som var nytt i tiden, som kom under renässansen var att det började göras maktbilder.

 

De första profilbilderna kom även under renässansen.

De utvecklades på att göra enpunkts perspektiv.

De började även bygga privata byggnader som villor, och de byggnaderna hade inslag ifrån den romanska stilen, med rullbågar.

Det började även konstrueras mera vardags bilder.

    

              Det var många konstnärer som blev populära under renässanstiden, inte bara Leonardo Da Vinci. Det var även:

 

       Giotto

       Michelangelo 

       Giovanni Bellini

       Rafael

       Botti Chelli (venus)

Under renässansen uppkom det även nya tekniker för att göra bildmotiven mera avancerade.

Foreshortening– med denna teknik kunde man måla kortare linjer för att skapa ett djup i en målning. 

Chyaroscuro– denna teknik var också ett hjälpmedel för att ge en illusion av ett djup i bilden också för att få en 3 dimensionell uppfattning av målningen.

             Sfumato– ifall man ville göra en målning utan ”linjer” ska man använda denna teknik. Slutresultatet blir ganska ”disigt”. Denna                   teknik använde Leonardo Da Vinci när han gjorde sin målning som kallas Mona Lisa.Leave a Reply