Medeltid: Romansk- och gotisk stil

Medeltiden består utav 2 stilar. Romansk och gotisk stil. Skillnaden på medeltiden var att skulptur, arkitektur och måleri inte betraktades som enskilda enheter i förhållande till varandra. Den grunden som fanns var den kyrkliga byggnaden.

ROMANSK STIL 

Den romanska stilen verkade under början av medeltiden, ca år 1100. Romansk stil var den stil inom västeuropeisk arkitektur, skulptur, måleri och hantverk som uppstod efter Karl den stores renässans av konsten. Den romanska konsten är främst nyskapande, fast stilen använder element från dem germanska, bysantinska, islamska och armeniska elementen.

Det fanns en tanke med den romanska konstens med att den knyter an till antikens Rom. Den mest typiska uttrycksformen för den romanska stilen var den kyrkliga arkitekturen. Förutom barocken har ingen europeisk stil haft sådan spridning av den romanska stilen.

Det som kännetecknar den romanska stilen var:

– Alla rullbågar som fanns , som exempel Colosseum, lutande tornet i Piza osv.

Så här var kyrkostilen under romansk tid.

– Att alla huvudmotiv skulle vara kristna berättelser.

– Stela bilder inom kyrkan.

– Att även Lindisfarne-evangeliet (stilen)skulle användas som klostermaterial (se höger)

 

Arkitekturen

Det mest dominerande inslaget i arkitekturen var valvet. Periodens mest dominerande byggnader var kyrkan och det var inte så konstigt. Därför att den katolska kyrkan var den rikaste och mest kultiverade och överallt närvarande organisationen. Man byggde även borgar, bostadshus och slott, men de som har främst finns kvar är katedralerna.

GOTISK STIL

Den gotiska stilen verkade ca 1000- 1500-talet. Gotiken är namnet på både en stil och en epok i Europas konsthistoria som uppstod omkring 1100 och som sedan fanns representerad över hela Europa på 1500-talet. Gotiken hade sin största betydelse i ark

itekturen.

 

 

Arkitekturen

Den gotiska stilen utmärks som skelettartade stenstrukturer, stora glasytor, smala spiror, knippepelare, strävpelare, kryssribbvalv, spetsbågar och fantasifull utsmyckning. Med alla dessa egenskaper var en konsekvens av de stora glasytorna att det b

lev mer ljus i kyrkan än tidigare. Genom systemet med utsvängda stävpelare kunde taket göras högre och kolumnerna tunnare. Den gotiska arkitekturen möjliggjordes genom att en ny teknik användes. I de gotiska katedralerna var den rikligt dekorerad med skulpturer och motiv som härstammade ur Gamla och Nya Testamentet. Man kan lätt se ifall det är en gotisk katedral, därför att de är väld

igt höga och inte så kompakta. Som t.ex. katedralen i Reims, som är extremt stor. Man kan se att motiven inom skulpturerna, målningarna osv. var i väldigt mycket värdeperspektiv. Man ser att Gud och Jesus är mycket större än folket på bildmotiv. På slutet av medeltiden kom det mera vardagliga bilder men perspektivet var fortfarande med olika storlekar på de som var fattiga och de som var rika. Det kom också mera legender på olika bildmotiv.

Medeltidens bild och kultur historia var inte intressant egentligen. Även ifall det var realistiskt var det inte intressant. Bildvärlden i gotiken var inte så väldigt intressant heller. Det var bara motiv ifrån Gamla och Nya Testamentet, samma färgbalans osv.Leave a Reply