Impressionismen

                                                                                            

Impressionismen fick sitt genombrott under1870-talet.

Under denna period var det generellt avbildningar av någon känsla, ögonblick och stämningar.

Impressionisterna hyllade landskapet sett i det naturliga ljuset, därför målade man utomhus i stället för i en ateljé.

Man fascinerades av förhållandet mellan ljus och färg,, man målade i rean primär färger, med en speciell metod. Metoden kallas prickmetod. En metod som avvändes av många, t.ex. Monet.

Under denna period försökte man undvika att göra motivbilder ur traditionella historiska, romantiska och religiösa ämnen utan att man fokuserade sig på landskap och vardagsscener.Leave a Reply