Expressionismen

 Expressionismen verkade under 1900-talet.

 Måleriet

Inom måleriet stärks den känslomässiga effekten av att man medvetet använde starka färger, och förvrängning av former osv.

 

Skulpturen

Inspirationskällan till skulpturerna inom expressionismen var Auguste Rodins med hans lite mer summariska återgivningar av människokroppen.

Man använde även delar från folkkonsten.

Några skulptörer som utmärkte sig inom expressionismen var:

       Fransmännen Antione Bourdelle och Aristide Maillol

       Flamländaren Wilhelm Lehmbruck, Jacob Epstein och Alexander Archipenko.Leave a Reply