Bild- och kulturhistoria: inledning

Jag ska i denna blogg förmedla till er om bild-och kulturhistoria från ca. 800 e.Kr till nutid, i västerländskt perspektiv.

De här epokerna och ismer kommer jag presentera för er:

-Antiken

 • grekisk stil
 • romersk stil

-Medeltid

 • romansk stil
 •  gotisk stil

-Renässans

-Barock

-Rokoko

-Konstakademiernas konst

 •  romantiken
 •  nyklassicismen
 •   realism

-Impressionismen

-Expressionismen

-Arts and craft,  art nouveau, nationalromantik, jugend, art decco

-Modernismen

 •  kubismen
 •  abstrakt konst
 •  surrealism
 •  pop-konst

-Samtidskonst

-FotoLeave a Reply