Antiken (antiguus): Romersk stil

   ROMERSK STIL

 

Romerska antiken placerades ca 100 f.kr till 500 e.kr.

Det som den romerska antiken har gjort är att härma den grekiska antiken. Men de har kopierat från den grekiska antiken men d

en romerska antiken är skickligare med tekniken.  Som ett exempel på en slags kopia men med ett skickligare romerskt resultat, Pantheon. Det är ett skickligare exempel på ett grekiskt tempel.

Man kan också se skillnaderna på skulpturerna. Enligt grekiska antiken gjordes bara skulpturer av gudar eller legender, man

 skulpterade inte av någon som har funnits. Men där gör den romerska antiken motsatsen. I den romerska antiken finns det skulpturer av någon som har funnits som t.ex. kejsare osv.

I den romerska bildkonsten rymmer många olika stilar och modeväxlingar.

Hellenistiska motiv, gestalter ur den grekiska mytologin i klassicistisk form, var vanligt under hela den romerska epoken, men även mer ”typiskt romerska motiv”, som portätt och erotiska bilder förekom.

Romerna var även väldigt duktiga på perspektiv teknik som t.ex. 2D.Leave a Reply