Performance

Performance, eller så kan man även säga performancekonst eller Performance art, är konst som utförs av en form som heter ”levande konst”. Det menas med att det är människor som utför konsten och är det.

De här faktorerna utmärker en performance:

1.     Den uppförs ”live”

2.     Den äger rum bland åskådare och att ibland representanter medverka för andra konstarter.

3.     Den som uppträder är konstnären.

 Det som är typiskt för performance är att teman och uttryck är exempelvis politisk aktion och rituell kroppslighet.

 Leave a Reply