Modernismen: Surrealismen & Pop-konsten

 

 

SURREALISMEN

Surrealismen blev först populär på 1920-talet.

André Breton var den ursprungliga grundaren till surrealismen i litteratur och bildkonst.

Surrealismen är en såkallad drömsk konststil. Det är drömmande och fantasifulla målningar inom denna bildstil.

 

 

  

POP-KONSTEN

Pop-konsten uppstod under 1950-talet i England.

Man tyckte att konsten hade blivit för kommersiell och orealistisk. Men då gjorde popkonstnärerna      istället tvärtom, det framställde motiven på ett högt realistiskt sätt.

Det som är typiskt för popkonst är att de flesta motiven är hämtade ur vardagsmiljö. Med                          vardagsmiljön menar jag som affischer och serier, men även ibland artister osv.

Det är också typiskt för popkonst att det är suddiga gränser mellan konst och verklighet, därför att        konstnären har använt sig utav olika tekniker. Leave a Reply