Modernismen: Kubismen & Abstrakt konst

Modernismen är ett samlingsnamn för flera olika stilar och inriktningar. De olika inriktningarna är kubismen, abstrakt konst, surrealismen och pop-konst.

Modernismens genombrott var strax före första världskriget.

 

KUBISMEN

Kubismen blev bildad utav två män, Pablo Picasso och Georges Braque.

Den fösta kubistiska målningen var även utav Pablo Picasso som heter ”Flickorna från Avignon” (1907)

Kubismen fick sitt namn från när Braque en gång skulle ställa ut sina målningar i Paris. Då tyckte juryn att målningen innehöll för mycket kuber och                andra geometriska former.

Picasso och Braques konststil fick då namnet kubism. Kubismen innehåller mycket kuber och andra geometriska former.

Det fanns ett problem inom kubismen och det var att kunna återge ett tredimensionellt objekt till ett tvådimensionellt.

Ett exempel är hur man kan måla ett huvud, lika runt som en boll på en planduk.

ABSTRAKT KONST

Abstrakt kan även kallas icke-föreställande konst (non-fiction).

Abstrakt konst är konst som inte imiterar eller som man kan se direkt att det skildrar den yttre verkligheten.

Det finns två olika stilar som konstnärer går efter och de är nonfigurativ måleri, och det menas med att inga gestalter eller igenkännbara motiv framträder. Men man kan också använda en stil som inte förställer någonting, men som har sitt ursprung i verkligheten.Leave a Reply