Konceptkonst

Konceptkonst kan även kallas idé konst.

Postmodern konströrelse som uppstod på 1960-talet, där konstverket identifierades snarare med konstnärens tanke eller koncept, och sedan dokumentationen av denna, än det fysiska utförandet.

Konceptkonst kan ses som hastigt gjorda fotodokumentationer eller minnesanteckningar, bild- och ordutsagor, ofta är de sagorna poetiska och har lite humor i sig.Leave a Reply