Graffiti

I början av 1970-talet började konstformen utvecklas av ungdomar i USA som använde konsten på ett illegalt sätt. Graffiti är ett samband mellan text och bilder. Man kan även säga att termen spraykonst används som benämning på graffiti som konstform.

Denna konstform utförs på t.ex en mur eller på en husvägg .   Leave a Reply