Arts and Crafts & Jugend, Art Nouveau

JUGEND (ART NOUVEAU)

Jugend är en stilart inom arkitektur, design, grafik, konsthantverk m.m. från slutet av 18880-talet till 1910-talet.

Man kan säga att jugendstilen är ett samlingsbegrepp av en rad olika stiluttryck, uppkom kom från olika platser.

I Belgien, Katalonien och Österrike anges som de viktigaste platserna för jugendstilens berömmelse inom arkitekturen.

Jugendstilen kallas även Art Nouveau (ny konst) i de flesta länder. Det kallas så efter en butik i Paris som drevs av en tysk konsthandlaren som hette Siegfried Bing. Han ställde även ut sina målningar osv. i jugendstilen.

De typiska stildragen i den jugendstilen är:

 

       Slingrande växtformer och naturavbildningar som t.ex. tallstammar, frukter etc. på dekor på keramik, möbler och på byggnader.

       Långsmala kvinnogestalter .

       I matsalsmiljö- borden i ek, stolar med hög rygg med ett äpple, en ros eller annan frukt på stolar, även på skåp.

       Taklampor i järn eller koppar.

       På fasaderna var det generellt sätt växtmotiv.

 

ARTS AND CRAFTS

Arts and Crafts var en konstriktning i Storbritannien som inspirerades av John Ruskins skrifter, i synnerhet The Stones of Venice (1853).

Arts and Crafts hade mycket stort inflytande på arkitektur, trädgårdskonst, hantverk och inredning, speciellt i Storbritannien.Leave a Reply